สถานที่จัดงาน

ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

วันที่จัดงาน

        เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) ในประเทศไทยและกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสมากกว่า 80,000 คน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้การติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลำดับที่ 14 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

        ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ กรมสรรพสามิตและคณะผู้จัดงานจึงมีความจำเป็นต้องแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม Excise Mini Marathon 2020 (Song Lay Run) ออกไป และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีกำหนดการใหม่เรียบร้อยแล้ว

        เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อนักวิ่งที่ได้สมัครวิ่งและชำระเงินไว้แล้ว จึงขอเรียนเพิ่มเติม ดังนี้
1. นักวิ่งที่พร้อมและยินดีจะร่วมวิ่งในงาน Excise Mini Marathon 2020 (Song Lay Run) ที่เลื่อนออกไป สามารถรับเสื้อและแผ่นบิบตามกำหนดการเดิมในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา เวลา 10.00 – 18.00 น. แต่หากไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถขอรับได้ในช่วงก่อนวันงาน ซึ่งจะได้แจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง
2. นักวิ่งที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1 ขอให้รอกำหนดการวันวิ่งใหม่ หากวันที่กำหนดใหม่นักวิ่งท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะแจ้งรายละเอียดในการคืนเงินให้ทราบต่อไป โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องวันจัดงานวิ่งภายในเดือนเมษายน 2563
ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในเพจ Facebook Excise mini marathon 2020 Song Lay RUN หรือเวปรับสมัคร exciserun.com

        กรมสรรพสามิตและคณะผู้จัดงานหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากนักวิ่งผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน และได้พบทุกท่านในงานที่เลื่อนออกไป เพื่อร่วมกันมอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลสะบ้าย้อย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และสนับสนุนการกีฬาในจังหวัดสงขลา ต่อไป

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

Song Lay Run Excise Mini Marathon 2020

การแบ่งกลุ่มอายุ

มินิมาราธอน 10.5 กม.

ประเภทชาย

อายุไม่เกิน 18 ปี อายุ 19-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

ประเภทหญิง

อายุไม่เกิน 18 ปี อายุ 19-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

ฟันรัน 4.62 กม.

ประเภทชาย

อายุไม่เกิน 15 ปี อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี อายุเกิน 65 ปี

ประเภทหญิง

อายุไม่เกิน 15 ปี อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี อายุเกิน 65 ปี

แฟนซี 4.62 กม. (จำกัด 20 คน)

ประเภทชาย

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

ประเภทหญิง

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

การสมัครและการชำระเงิน

สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020306446780 ชื่อบัญชี “งานวิ่ง SONG LAY RUN”

หมายเตุ ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

฿1000 บ.

ประเภทวิ่ง

VIP

เลือกวิ่งระยะใดก็ได้

  สิ่งที่ได้รับ

 • เลขแข่งขัน (BIB)
 • เสื้อคอปก
 • เหรียญรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าเส้นชัย
 • อาหาร
฿450 บ.

ประเภทวิ่ง

มินิมาราธอน 10.5 กม.

  สิ่งที่ได้รับ

 • เลขแข่งขัน (BIB)
 • เสื้อวิ่ง
 • เหรียญรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าเส้นชัย
 • อาหาร
฿350 บ.

ประเภทวิ่ง

ฟันรัน 4.62 กม.

  สิ่งที่ได้รับ

 • เลขแข่งขัน (BIB)
 • เสื้อวิ่ง
 • เหรียญรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าเส้นชัย
 • อาหาร
฿350 บ.

ประเภทวิ่ง

แฟนซี 4.62 กม.

  สิ่งที่ได้รับ

 • เลขแข่งขัน (BIB)
 • เหรียญรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าเส้นชัย
 • อาหาร

เสื้อคอปกสำหรับ VIP

ขนาดเสื้อ รอบอก ความยาว
SS 34 25
S 36 26
M 38 27
L 40 28
XL 42 29
XXL 44 30
XXXL 46 31

เสื้อคอกลมสำหรับประเภททั่วไป

ขนาดเสื้อ รอบอก ความยาว
SS 34 25
S 36 26
M 38 27
L 40 28
XL 42 29
XXL 44 30
XXXL 46 31
Song Lay Run Excise Mini Marathon 2020

ประเภทการแข่งขัน

มินิมาราธอน

ค่าสมัคร 450 บ.
รางวัล

รางวัล OVER all ชายหญิง 5 ลาดับแรก

ลาดับที่ 1 ถ้วยรางวัลและ3,000 บาท

ลาดับที่ 2 เงินสด 2,000 บาท

ลาดับที่ 3-5 เงินสด รางวัลละ 1,000 บาท

เหรียญรางวัล

รับเหรียญรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าเส้นชัย

ฟันรัน

ค่าสมัคร 350 บ.
รางวัล

เงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาเฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายและหญิง 5 ลาดับแรก

รางวัลลาดับที่ 1 เงินสด 2,000 บาท

ลาดับที่ 2 เงินสด 1,500 บาท

ลาดับที่ 3-5 เงินสด รางวัลละ 1,000 บาท

เหรียญรางวัล

รับเหรียญรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าเส้นชัย

แฟนซี

ค่าสมัคร 350 บ.
ของที่ระลึก

ของที่ระลึก 20 รางวัล

เหรียญรางวัล

รับเหรียญรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าเส้นชัย

TIMELINE

กำหนดการวิ่ง

 • 05:30 น.

  Warm Up นักกีฬา

 • 05:45 น.

  Check-In นักวิ่งมินิมาราธอนที่จุดปล่อยตัว

 • 06:00 น.

  ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน

 • 06:05 น.

  Check-In นักวิ่งฟันรัน/แฟนซีที่จุดปล่อยตัว

 • 06:10 น.

  ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน/แฟนซี

 • 08:00 น.

  พิธีมอบรางวัลให้นักวิ่ง

เส้นทางการวิ่ง

ติดต่อสอบถาม

หมายเลขติดต่อ

คุณเกณิกา คุณธารารัตน์ คุณพรเพ็ญ คุณธนวรรณ
089-044-7711 081-797-1787 089-597-7160 098-280-6423